Agenda

Hier onder vind u de agenda van DogFit. Ik zal de agenda regelmatig aanpassen waar nodig. Zo kunt u zien op welke dagen ik gesloten ben (aangegeven door een kruis) of vol zit.