Privacy

Privacybeleid en verwerking persoonsgegevens

Wie is DogFit

Ons website-adres is: www.dog-fit.nl
Voor vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Natasja van Dalen, eigenaresse van DogFit. KvK nummer van het bedrijf is: 72905476.
Contact- en bedrijfsgegevens vindt u ook onderaan elke pagina van de website.

Welke persoonsgegevens worden door DogFit verzameld

 • Naam Adres Woonplaats (NAW-gegevens)
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Dierenartsgegevens van de honden
 • Bankrekeningnummers

Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard?

Zolang u klant bij ons bent, tot maximaal 1 jaar daarna.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

 • ABN AMRO bank
 • Boekhouden online bij Rompslomp
 • Word
 • Onedrive
 • Hotmail
 • WhatsApp
 • Samsung (mobiele telefoon)
 • Asus (laptop)
 • Uitsluitend in overleg en met uw toestemming: personeel/ vrijwilligers

Hoe beveiligt DogFit persoonsgegevens

Maatregelen die we hebben getroffen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen:

 • Https-verbinding
 • Digitale back-ups online
 • Persoonlijke wachtwoorden voor softwareprogramma’s
 • Back-ups van o.a. boekhoudprogramma en facturen
 • Hardware Devices (laptop etc.) zijn beveiligd met wachtwoord(en) en antivirussoftware
 • Sloten op de deuren
 • Adresgegevens van klanten worden niet fysiek (middels label/penning aan de halsband) bij de hond(en) gevoegd
 • De labels aan de huissleutels zijn alleen voorzien van de naam van de hond

Waarom legt DogFit gegevens vast

DogFit moet contact kunnen houden met haar klanten voor facturen, betalingsherinneringen, nieuws over hun hond(en) en handelingen in geval van nood. Adresgegevens zijn nodig om de hond(en) voor de Uitlaatservice op te kunnen halen en terug te brengen.
Via WhatsApp en e-mail kunnen berichten naar klanten worden verstuurd, met daarin informatie over hun hond, facturen en betalingsherinneringen.

Welke risico’s kunnen voor de klant ontstaan

Ingeval er sprake zou zijn van inbraak of beroving, zouden persoonsgegevens gestolen kunnen worden.
Bij een dergelijk incident, met een mogelijk data-lek als bedoeld in de AVG tot gevolg, zullen zowel de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), alsmede (indien noodzakelijk met het oog op de bescherming van de Persoonsgegevens) betrokken klanten zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden.

De klant kan op de volgende manieren toestemming geven voor het gebruik van persoonsgegevens

Op deze website:
-Bij het invullen van het contactformulier moet voor verzending een checkbox met verwijzing naar dit register ter goedkeuring aangevinkt worden
Wanneer een klantcontract wordt ingevuld:
-Bij het tekenen van een klantencontract en/of een sleutelcontract wordt verwezen naar het gebruik van de persoonsgegevens, welke digitaal of geprint beschikbaar kunnen worden gesteld. Bij goedkeuring wordt ook hiervoor om een handtekening gevraagd.

Contactformulieren

Bij het plaatsen van een reactie in het digitale contactformulier op onze website worden naam en e-mailadres gevraagd om te kunnen reageren.
Ook worden cookies opgeslagen voor het gemak van de bezoeker, zodat de gegevens niet opnieuw ingevuld hoeven te worden bij een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig en worden uitsluitend voor dat doel bewaard.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over de bezoeker verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en de interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als de bezoeker een account heeft en is ingelogd op die website.

De AVG-privacyrechten

Als klant heeft u volgens de AVG een aantal rechten, te weten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Is het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dat is het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP) kunt u deze rechten ook inzien.
Teven kunt u daar terecht, als u bijvoorbeeld een klacht m.b.t. bescherming persoonsgegevens wilt indienen.